Caixes de resistència

Caixes de resistència per la vaga de tècnics:

Álava: ES38-3035-0061-90-0610063590

Bizkaia: ES95-3035-0150-09-1500034173

Cádiz: ES67-2100-8540-82-0200091700

Catalunya: ES40- 1491-0001-23-2130519024

Gipuzkoa: ES09 3008 0251 5031 3672 1424

Huelva: ES04-2100-7173-73-0100075570

Madrid y otros: ES03-2038-1969-69-6000178200

Sevilla: ES81-2100-7337-3102-0005-0792

Concepte: Comité de huelga técnicos Movistar