Calendari d’assemblees del primer trimestre del 2020

       
  GENER FEBRER MARÇ
  6 3 2
  13 (17:00) Assemblea d’EC 10 (17:00) Assemblea d’EC 9 (17:00) Assemblea d’EC
  20 17 (17:00) Asemblea d’EC 16
  27 (17:00) Asemblea d’EC 24 (17:30) Assemblea ampliada 23 (17:00) Assemblea d’EC
      30