Full 1. No a la guerra

NO A LA GUERRA

El dijous 20 de Març finalment va començar allò que tantes persones estem disposades a aturar: UNA NOVA GUERRA. Ara li toca el torn a l’Irak. Sota excuses que intenten vendre’ns com a legítimes, un cop més fan ús del seu arsenal militar per deixar clar qui mana ( i tam-bé qui se n’aprofita ) en aquest món. Ja tothom tenim ben clar (o encara hi ha algú que cregui una altra cosa?) que la causa d’aquesta guerra és el petroli que volen canviar per sang. No estem en dispo-sició que aquesta massacre es faci en el nostre nom i desenes de milions havíem sortit dies abans als carrers per cridar NO A LA GUERRA. Continuen fent-se els sords i la guerra ha esclatat, però nosaltres no podem aturar-nos, no podem tornar a la tranquil.litat, ens cal continuar amb les mobilitzacions. Fem una crida a participar a la CONSULTA CONTRA LA GUERRA que es convocarà als nostre barris i pobles els dies 27, 28, 29 i 30 de Març (www.consultaguerra.org).

Entenem aquesta consulta com un procés d’auto-orga-nització social que vol fer palès el nostre crit contra la guerra però també contra el govern de l’Estat que s’ha passat pel forro l’opinió de la majoria de la ciutadania. Entenem que des d’aquestes taules de consulta es poden obrir espais d’opinió, de debat i d’acció. Però no podem pensar en la consulta com la culminació de la lluita contra la guerra, haurem d’anar una mica més enllà, deixar que surti la nostra mala llet, manifestar públicament que no volem més aturades de 15 minuts, ni de 2 hores, que estem totalment d’acord amb la lluita que porten a terme els estudiants que s’autoorganitzen i paralitzen les seves “obligacions” paralitzant les vies públiques. Nosaltres com a treballadors i treballadores volem aturar la nostra activitat laboral a tota l’empresa, a tot al barri, a tota la ciutat, a tot l’estat, a tota Europa, a tot el món per cridar que s’aturi la guerra i que sigui la última. Demanem una VAGA GENERAL DE 24 HORES, JA!.

D’altra banda cal que recordem que les guerres es preparen amb diners. A nivell mundial, en els últims 2 o 3 anys, ens hem gastat 900 mil milions de dòlars. Una quantitat incommesurable pels milions de nens iraquís desnudrits. Paradoxalment, la FAO va constatar que inver-tint 50 mil milions de dòlars s’erradicaria la fam al món. Evidentment, els països rics s’hi van negar però es gasten 18 vegades més en la carrera d’armament en la que l’Estat Espanyol hi està ben implicat. La defensa mili-tar espanyo-la en el 2003 representarà 7600 milions de pessetes . Ara és un bon moment per dir que no comptin amb nosaltres per preparar les seves guerres i fer OBJECCIÓ FISCAL A LES DESPESES MILITARS. Aprofitem el moment de fer la declaració de renda i desviem el percentatge destinat a destruir vides cap a projectes de caire social o reivindicatiu.

ÉS EL MOMENT D’ATURAR EL MÓN
NI UN EURO MÉS PER A LA GUERRA
SI NO VOLS LA GUERRA NO LA PAGUIS