Full 140. Jornada flexible bonificada: no acceptem retallades salarials. Volem avançar, no retrocedir

En conclusió, el que les empreses ens intenten vendre com a mesura de conciliació (perquè és literalment vendre, ja que ho pagaríem amb diners i no permet escollir el dia lliure, ni flexibilitzar l’horari diari a favor de les necessitats de conciliació), no és més que una mesura d’ajust salarial. Hi ha empreses que ho imposaran, no deixem que Telefónica sigui una d’elles.

 

Full en català

Full_ENCO_140

 

Hoja en castellano

Full_ENCO_140_cas