Full 137. Obrim el debat del teletreball…

El teletreball afegeix un factor de disgregació de les plantilles, donat que disminueix el contacte
directe entre companyes i companys, i provoca que la gent sovint s’enfronti tota sola o en condicions
de comunicació disminuïdes a possibles agressions o arbitrarietats empresarials. És a dir,
contribueix a debilitar l’acció col·lectiva i per tant, també té una influència negativa en la
negociació col·lectiva.

Full_ENCO_137